STCW diploma voor zeilboten, motoryachts, en pleziervaart met beroepsdoeleinden (Capitain 200, 500 en Onbeperkt).2016-09-22T05:04:49+00:00

THE YACHTER

 

Gekwalificeerde opleiding als voorbereiding van een STCW diploma voor zeilboten, motoryachts, en pleziervaart met beroepsdoeleinden (Capitain 200, 500 en Onbeperkt).

De opleiding verloopt in vier fasen, verder hieronder beschreven:

 • Minimale toelatingsvoorwaarden :
 • Capitain 200: Frans Grote Vaarbewijs of eender welk ander buitenlands grote vaarbewijs.
 • Capitain 500 MASTER UP TO 200 NAUTICAL MILES OUT OF THE COAST.
 • Officer unlimited : Yachtmaster Offshore
 • Master unlimited

In het geval dat de kandidaat over geen enkel diploma of brevet  beschikt, kan deze wel zijn vaarcapaciteiten aantonen met het indienen van attesten van vaartijden bij een bevoegde commisie. Na onderzoek zal de commissie beoordelen of de kennis van de kandidaat voldoende is.

De kandidaten die modules gevolgd hebben in een ander erkend opleidingscentrum, moeten een kopie van hun diploma afgeven aan het evaluatiecomité. Dit comité zal beslissen of de kandidaat recht heeft op een vrijstelling.

De kandidaat moet een medisch onderzoek ondergaan alvorens de opleiding te starten. Dit onderzoek is verplicht om het STCW-diploma te verkrijgen en bewijst dat de kandidaat geschikt is voor dat beroep. Dit medisch onderzoek wordt uitgevoerd in Frankrijk in erkende centra «  Service des Gens de la Mer ».

Als aan alle voorwaarden zijn voldaan, wordt een stage voorgesteld met een aangepast programma.

Het moet dan door de kandidaat worden goedgekeurd.

 1. Evaluaties stages :

 De evaluatie stage is een opleiding aan boord gedurende verschillende dagen of gedurenden 2 à 3 weken voor een ononderbroken of onderbroken periode ( weekends, volledige week, enz…afhankelijk van de school en kandidaatsplanning). Wij herhalen de fundamentele en essentiele praktische kennis. De opleiding kan gedeeltelijk ook op uw eigen vaartuig verlopen. Dit wordt sterk aanbevolen voor de module « zeilen ».

Enkele voorbeelden van verschillende onderwerpen die tijdens de stages worden behandeld :

 • Alleen en samen met de bemanning kunnen oordelen over de beste aanlegplaats in een haven en de technische problemen die zich daarmede kunnen voordoen.
 • Alleen en samen met de bemanning aan de kade of tegen een ander schip aanleggen, het beheer van de trossen en de ankers, het gebruik van een leertrommel, het effect van zijwind kunnen evalueren.
 • Het gebruik van het GPS-systeem, dieptemeter, zender van de zeekaarten ( Macsea of Scan Nav), gebruik van Rasterchards, Vectorchards en Encchards. Het gevaar kennen van de vectoriele kaarten.
 • Gebruik van de radar als het slecht weer toeslaat. North Up Head Up : wanneer en wat kiezen.
 • De cartografie, vector of raster, wat kiezen, waar en wanneer?
 • Het naderen van de haven, een ligplaats reserveren, signalering, het vaartuig bereiden voor het aanleggen. Communiceren met de havenautoriteit in het buitenland, het oplossen van taalproblemen.
 • Het weerbericht, de Navtex ontvanger, de Grib bestanden, het weerbericht in Frankrijk en in het buitenland, het weerbericht via Internet, beoordeling van de betrouwbaarheid van de weervoorspellingen, de Avurnavs en de Avurnavs le Gan (Maritime Safety Information-Navigationals Warning-Notices to Mariner-Weather Information).
 • Een veilige ankerplaats vinden in een kreek, ankeren aan een boei. De nacht doorbrengen op een ankerplaats, ecologie, veiligheid, verzekering en verantwoordelijkheid.
 • Dagelijks gebruik van de radio VHF, met andere schepen kunnen communiceren met ANS (DNC).
 • Verschillende technieken afhankelijk van het weer, het schip, dag of nacht om iemand uit het water te halen en terug aan boord te heisen.
 • Noodoproepen, te hulp komen.
 • Medische noodgevallen defibrillator, medische hulp op afstand.
 • Voorbereiding en het controleren van het schip voor het vertrek, onontbeerlijke checklist ( opgelet voor uw strafrechtelijke aansprakelijkheid).
 • Niet te vergeten : het verplichte reisplan. Dit is absoluut nodig voor de verzekeraars.
 • Welk gedrag bij een zeegang, de snelheid aanpassen.
 • Het voorbereiden van de kustvaart.
 • Het voorbereiden van de uitrusting voor een lange vaart : het uitrekenen van de nodige brandstof, de koers.
 • Het varen bij slechte weersomstandigheden, varen bij nacht of slecht zichtbaarheid.
 • De fundamentele begrippen voor de overleving. Het beste is om Securimar-stages te volgen. Deze kosteloze lessen zijn noodzakelijk voor elke serieuze bemanning.
 • Boordcommunicatie via VHF GSM satellite : fax, mail, bestanden, weerbericht, medische spoedgevallen, medische hulp op afstand.
 • Juridisch overzicht : SOLAS overeenkomst, stuurman en vaartuigverzekeringen, gerechtelijke aansprakelijkheid van de stuurman of eigenaar van het vaartuig, de relaties met de reder.
 • Kapitein van een pleziervaartuig met beroepsdoeleinden : verantwoordelijkheidsgevoel voor de passagiers, de bemanning en de administratie. het oplossen van gevoelige kwesties : dronkenschap aan boord, drugsgebruik, de veiligheid van corpulente passagiers, kinderen, het waarschuwen van de ouders over de risico’s met kinderen aan boord, zeeziekte.
 • Aanboord bibliotheek.
 • Varen in het buitenland.
 • Het logboek en de scheepsdocumenten, het belang van het scheepsdagboek tijdens commercieel gebruik van het schip.

Foto’s en videos kunnen opgenomen worden om de vaardigheden van de kandidaten aan te tonen.

Na afloop van de stage zal The Yachter verschillende aanbevelingen doen over de opleidingsmodules STCW die de kandidaat best kan volgen om zijn stuurmandiploma te behalen.

Als de kandidaat geschikt wordt verklaard voor alle domeinen, zijn er geen aanbevelingen nodig en is het  slechts aan de bevoegde autoriteiten om zich uit te spreken.

Bovendien kan het stageverslag als referentie dienen bij het solliciteren naar werk in dit domein. Met dit rapport kan U bij de reder terecht om uw navigatieprestaties te bewijzen.

 1. Samenstelling en voorstelling van een dossier voor de maritieme autoriteiten.

The Yachter zal samen met u een volledig dossier opstellen dat aan de Belgische autoriteiten via de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen zal worden voorgesteld.

De Hogere Zeevaartschool in Antwerpen en The Yachter verbinden zich ertoe om geëngageerde  kandidaten voor te stellen. Waardoor wij veel belang hechten aan de voorbereiding van uw dossier en aan de kwaliteiten van onze kandidaten.

 1. De Evaluatiecommissie

Het zijn vanzelfsprekend de bevoegde autoriteiten die beslissen of uw verworven kennis voldoende is voor het behalen van uw brevet.

 1. Belangrijke opmerking

 De Belgische Maritieme traditie is erg veeleisend en de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen, één van de meest gerenomeerde scholen in de wereld, leidt in samenwerking met verschillende landen zeelieden op. Onze kandidaten moeten dan ook aan die kwaliteitseisen voldoen.

Uiteindelijk word u niets anders gevraagd dan hetzelfde wat er van een ervaren stuurman verwacht wordt.

De evaluatiestage houdt gewoon een controle in voor uw zeemanservaring en om eventueel uw opleiding te voltooien.

The Yachter wil een kwaliteitslabel invoeren ter behoeve van de reders. Uw diploma is verplicht maar dit is niet genoeg om u mensenlevens toe te vertrouwen. The commercial yachting is een kleine wereld en we weten tenslotte heel snel of we iemand kunnen vertrouwen of niet.

The Yachter heeft de ambitie om u te helpen om van u een gekwalificeerde kapitein te maken.

Translate »